Dor de poezie

DOR DE POEZIE Concurs Regional de Creație Lirică Ediția a XIV-a, 2016 CAERI, poziția 1209  REGULAMENTUL CONCURSULUI  Argument În acest timp al postmodernității, caracterizat printr-o dinamică de o mare complexitate, dezvoltarea potențialului creativ al elevilor a devenit o prioritate pentru învățământul românesc și nu numai. Creativitatea, comunicarea, inovarea sunt competențe-cheie în câmpul practicii educaționale, cu […]

Primii la Biologie

Concursurile şcolare au ca obiectiv general promovarea ideilor de competiţie şi performanţă a studiului la disciplinele prevăzute în curriculumul şcolar. Acestea se adresează elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite pentru domeniile şi disciplinele studiate. Concursurile şcolare fac parte din seria de activităţi extracurriculare la care elevii pot  lua parte opţional sau după recomandarea cadrului […]

Prezenţi la TVR

De luni până vineri, de la ora 8:00, fiecare staţie locală a Televiziunii Române ne spune „Bună dimineaţa!”, la Regional Cafe, cu Steliana Orăşanu, pe TVR 3. In data de 13 aprilie 2016 am fost prezenţi la emisiune, într-un un dialog despre tradiţia şi performanţa din cadrul Liceului Carol I, Bicaz, alături de doamna moderator […]

Cultură şi istoriei locală

Consiliul Local Bicaz s-a întrunit joi, 31 martie, în sedinta ordinară pe această lună. Ordinea de zi a cuprins 20 de puncte, care fiind dezbătute în amănunt pe comisii, aveau să treacă prin votul afirmativ al plenului fără probleme. Dintre subiectele ce au fost supuse sufragiului si care au retinut atentia alesilor locali au fost […]

A II-a ediţie a “Festivalului Floare de Colţ”

Folclorul românesc, fiind deosebit de bogat, constituie una din mândriile noastre naţionale. Prin mesajul său, trezeşte în sufletul elevului, a tânărului sentimente de adâncă dragoste, admiraţie şi mândrie faţă de ţara în care s-a născut. Păstrarea obiceiurilor şi datinilor populare prin practiciparea elevilor şi a tinerilor la festivaluri de folclor, păstrarea formaţiilor de dansuri populare […]