Liceul Carol I a încheiat anul şcolar 2015-2016 cu un succes editorial, constituit în apariţia celui de al doilea număr al Anuarului, lucrare apărută prin efortul întregului corp didactic.

Publicația este un rezultat susținut al profesorilor din Liceul Carol I, Bicaz alături de colaboratori, cadre didactice din țară și din străinătate ce s-au unit în acest volum pentru a contura și pentru a susține noi perspective în domeniul educaţiei, ştiinţei şi culturii.

În acest moment, volumul “Anuar – Stiinţă|Tradiţie|Spiritualitate” a devenit unul dintre cele mai apreciate publicații în domeniul științelor preuniversitare din judeţul Neamţ.

Din cuprinsul volumului amintim articolele:

“Paradigme ale învăţării”, prof. univ. dr. acad. Soloman Marcus, Academia Română;

“Transdisciplinarity and complexity: levels of reality as source of indeterminacy”, prof. univ. dr. acad. Basarab Nicolescu, Academia Română, “Centre National de la Recherche Scientifique”, Universitatea Paris VI;

“Puterea modelelor matematice: aplicații în decizii de sănătate”, dr. Sabina Alistar, Universitatea „Stanford” – departamentul de Management, Ştiinţă şi Inginerie;

“Vasile Alecsandri şi Matei Millo. Două talente în slujba Thaliei”, prof. univ. dr. Macovei Antoaneta, “Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi”;

“Un scriitor împotriva curentului: Urmuz”, lector dr. Livia Iacob, “Universitatea Al. I. Cuza”, Iaşi;

“The courtier of Baldassarre Castiglione or on the aristocratic manners during the Rennaissance”, conf. univ. dr. Nicoleta Călina, University of Craiova;

“Aspecte privind funcţionarea sistemelor de învăţământ românesc, finlandez, francez şi german”, prof. George Lazăr, “Liceul Carol I”, Bicaz;

Aşa cum afirmă în prefaţă excelenţa sa prof. univ. dr. Mihai Zamfir, volumul este un document istoric, deoarece “toți cei care colaborăm la acest număr din Anuar ar trebui să fim conștienți că,  prin paginile scrise de noi,  suntem coautori ai unui document istoric: ai volumului unde apare, poate, cel din urmă text scris de una dintre marile figuri ale culturii noastre din secolul XX,  Solomon Marcus.”

Numărul din acest an al Anuarului cuprinde 77 de articole, impărţite în 8 capitole din totalul de 480 de pagini. Volumul este tipărit în condiţii de o înaltă ţinută grafică, fiind distribuit gratuit de către instituţia noastră.

Datele tehnice al volumul sunt:

Redactor responsabil: Prof. dr. Mihai Capşa-Togan

Coperta: Weget Enterprise | Groningen | Olanda & Cristea Turică

Corectori: elevii – Raluca Elena Paleu, Damian Iulian Pancu, Maria Gheorghiţă

Culegere şi tehnoredactare computerizată: Prof. dr. Mihai Capşa-Togan, Cristea Turică

Secretariat de redacţie: secretar şef Carmen Lungu, contabil Monica Stoian

CORESPONDENŢI DIN STRĂINĂTATE:

Sabina Alistar (Stanford University – Management Science and Engineering, SUA)

Iulian Bulai (European External Action Service, Norvegia)

Adrian Dimitriu (The Royal Bank of Scotland, Hong Kong, China)

COLEGIUL REDACŢIONAL:

Lect. univ. dr. Cristian Baumgarten (Universitatea Babeș Bolyai”, ClujNapoca)

Prof. univ. dr. V. S. Constantinescu (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi)

Prof. metod. Gabriela Livia Curpănaru (Casa Corpului Didactic, Neamţ)

Prof. univ. dr. Constantin Dram (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi)

Prof. dr. Irina Hăilă (Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Botoşani),

Adrian Pintilie (Bucureşti)

COLECTIVUL  REDACŢIONAL:

Prof. dir. Rodica Iorga, Prof. dir. adj. George Lăzăr, Prof. Gianina Hreniuc, Prof. Mihaela Apetroei, Prof. Florin Huţanu, Prof. dr. Mihai Capşa-Togan

Film de prezentare: aici

 

Profesor doctor - 2014 Grad didactic I - 2015

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *