Folclorul românesc, fiind deosebit de bogat, constituie una din mândriile noastre naţionale. Prin mesajul său, trezeşte în sufletul elevului, a tânărului sentimente de adâncă dragoste, admiraţie şi mândrie faţă de ţara în care s-a născut.

Păstrarea obiceiurilor şi datinilor populare prin practiciparea elevilor şi a tinerilor la festivaluri de folclor, păstrarea formaţiilor de dansuri populare în şcoli, motivaţia copiilor şi elevilor pentru purtarea portului popular şi a folclorului local sunt realizări imense privind reprezentarea învăţământului cu ceea ce este mai frumos şi mai emoţional: portul popular specific zonei neamţului, frumoasele tradiţii şi datini practicate la zi de sărbătoare şi inegalabilele dansuri şi melodii populare.

Folclorul reflectă o anumită viziune despre lume, viaţă, exprimă noianul de idei, sentimente, convingeri pe care poporul român le-a trăit şi pentru a căror înfăptuire a luptat în decursul istoriei sale milenare.
Arta noastră populară, manifestată sub toate aspectele ei, prezintă o bogăţie nepreţuită de comori pentru toţi aceia ce-şi iubesc patria şi neamul. Începând cu obiceiurile prilejuite de fiecare eveniment important din viaţa poporului şi terminând cu cântecele, dansurile şi strigăturile nelipsite la aceste datini, izvorul lor e nesecat pentru cel ce vrea să le cunoască şi să le adune în mănunchi pentru a le dărui din nou, cum spunea Anton Pann: „De la lume adunate/ Şi-napoi la lume date!”

Frumuseţea folclorului românesc este completată de portul, obiceiurile şi meşteşugurile ţinutului binecuvântat prin statornicia credinţei sale faţă de Dumnezeu.

La toate acestea vă invită “Liceul Carol I” din Bicaz, cu ocazia celei de a II-a ediţii a “Festivalului Floare de Colţ”, eveniment dedicat elevilor liceeni din judeţul Neamţ.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *