Publicaţia periodică a Liceului Carol I, intitulată „Anuar. Ştiinţă-Tradiţie-Spiritualitate” continuă activitatea culturală a instituţiei începută la mijlocul secolului trecut.

În anul 2015 a debutat seria actuală care ţine cont, pe de o parte, de tradiţia socio-culturală a liceului şi se aliniază, pe de alta parte, cerinţelor ştiinţifice şi publicistice ale secolului XXI.

Primul Anuar, volum de o înaltă ţinută grafică şi conţinut academic este recomandat în faţa multor instituţii culturale, judeţene sau naţionale ca fiind o lucrare detaliată şi sugestivă oferind sumarul activităţilor de cercetare atât a profesorilor din cadrul liceului cât şi a colaboratorilor.

„Anuar. Ştiinţă-Tradiţie-Spiritualitate” publică studii despre: istoria limbii şi lexicologie, chimie, biolgie, matematică, limbi moderne aplicate, didactică sau istoria religiilor, acestea fiind doar o parte din cuprinsul publicaţiei.

„Anuarul” Liceului Carol I întreţine relaţii de schimb cu numeroase publicaţii de profil asemănător din străinatate. Textele sunt însoţite de întreg aparatul academic privind redactarea şi publicarea fiind promovate în majoritatea bibliotecilor din ţară.

În luna mai 2016 Liceul Carol I va publica cel de-al 2-lea volum – „Anuar. Ştiinţă-Tradiţie-Spiritualitate” şi va însuma peste

480
Pagini
77
Articole
8
Capitole

Profesor doctor - 2014 Grad didactic I - 2015

 1. din PREFAȚA ANUARULUI
  Iunie, 2016

  Nu am o părere bună despre prefețe, mai ales despre prefețele la opere colective. O carte serioasă se dispensează de cuvinte introductive, mai ales când acestea nu sunt scrise chiar de autorul ei, ci de un invitat special. Ce ar putea adăuga prefațatorul unei cărți care „stă în picioare” prin propria ei valoare? Foarte puțin.
  De data asta însă mă simt dator să adaug acel foarte puțin, deoarece e vorba de un volum cu aparențe modeste, însă cu sens aproape eroic. Pentru ca să aduni împreună comentarii la Plotin cu studii politice de ultimă oră, pedagogia generală cu problemele dezvoltării economice a Moldovei, pe scriitorii baroci europeni cu scriitorii români interbelici a fost nevoie de un curaj neobișnuit. În acest insolit demers științific, profesorii de la Liceul „Carol I” din Bicaz, reprezentând coloana vertebrală a Anuarului, reușesc să strângă în jurul lor nu doar alți profesori cu vocație științifică din județul Neamț, dar și autori veniți de departe, din Ardeal, din Banat și din străinătate; cu toții au acceptat să colaboreze la această întreprindere, dându-și seama că ne aflăm în prezența unei inițiative deosebite, onorantă pentru fiecare participant.
  Fără să fi avut intenția, prezentul Anuar s-a transformat într-un implicit omagiu adus profesorului Solomon Marcus, cel mai strălucit autor din lunga listă a colaboratorilor și, probabil, cel mai complet savant pe care țara noastră l-a dat în ultimele decenii. Domeniile matematicilor, semiologiei, lingvisticii, literaturii și filozofiei aplicate se reunesc foarte rar în aceeași conștiință; la noi în țară, asta s-a întâmplat doar în cazul lui Solomon Marcus.
  Toți cei care colaborăm la acest număr din Anuar ar trebui să fim conștienți că, prin paginile scrise de noi, suntem coautori ai unui document istoric: ai volumului unde apare, poate, cel din urmă text scris de una dintre marile figuri ale culturii noastre din secolul XX, Solomon Marcus.
  Mihai ZAMFIR
  excelenta sa,
  prof. univ. dr.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *