Salutăm apariţia primului Anuar al Liceului Carol I din Bicaz, după 60 de ani de existenţă a Instituţiei de educaţie, periodic care atrage, încă de la debutul său, autori valoroşi şi profesori de elită nemţeană şi universitară ce abordează teme interesante, valoroase sau chiar inedite din domeniul culturii şi ştiinţei, dar şi din cel al cercetării universitare. Angela Croitoru – Revista OK

După cum spune directorul instituţiei de educaţie, Rodica Iorga, „Articolele şi studiile ce apar în acest Anuar reprezintă jaloane spirituale ce marchează graniţele unui teritoriu cultural, transdisciplinar demn de luat în seamă, şi pe care, cu siguranţă, istoria culturii noastre le va înregistra.”

Cu o grafică curată şi deosebită, după cum se poate observa (foto), Anuarul redactat de prof. dr. Mihai Capşa-Togan este o bijuterie a genului, bucurându-se de aportul adus de un colegiu redacţional format din directorul liceului, prof. Rodica Iorga, dir. adj. prof. George Lazăr, prof. univ. dr. Constantin Dram, prof. Gianina Hreniuc, prof. Florin Huţanu, prof. Mihaela Apetroie, prof. dr. Mihai Capşa-Togan şi un colectiv de redacţie din care fac parte prof. Gianina Hreniuc, prof. Florin Huţanu, prof. Mihaela Apetroie şi, aşa cum aminteam mai sus, prof. Mihai Capşa-Togan (foto).

Anuarul „Liceului Carol I, Tradiţie, Cultură, Spiritualitate” – prefaţat de prof. dr. Gheorghe Brânzei, inspector şcolar de specialitate – este structurat în zece capitole mari şi cuprinde, pe de o parte, o serie de articole cu conţinut informativ şi documentar referitoare la liceu, aşa cum este el astăzi, dar şi despre devenirea şi evoluţia sa în cele şase decenii de activitate, („Liceul Carol I, un nou nume, un nou context”, „Pe drumul devenirii”, „Anii de ucenicie la liceul teoretic din Bicaz” ş,a,) iar pe de altă parte, o serie de articole, materiale cu rol informativ, didactico-aplicativ, eseuri, lucrări ştiinţifice („Minunatul secol al XIX-lea ca o altă planetă”, prof. univ. dr. Constatin Dram, „Mareşalul Ion Antonescu erou, martir sau criminal de război?”, prof. Dragomir Oprea, „Valorile literare ale bibliei”, prof. univ. dr. Viorica Constantinescu etc). La categoria „Lyceum amicus” regăsim câteva texte deosebite precum „Comunicarea între părinţi şi copii” sub semnătura prof. Oana Ilarie, „Fascinaţia rătăcirii” – prof. dr. Irina Hăilă sau „Problematica misticizării în Manuscris găsit într-o sticlă de Edgar Alan Poe” – prof. Luiza Negură. Din Cuvântul-înainte ce prefaţează periodicul aflăm că: „Anul şcolar 2014-2015, dincolo de rezultatele deosebite obţinute în activitatea şcolară, va rămâne consemnat în istoria liceului nostru cu cel puţin trei evenimente majore: liceul dobândeşte noi valenţe ale prestigiului său prin preluarea numelui regelui Carol I, organizează pentru prima oară festivalul de dansuri şi muzică populară „Floare de colţ”, un eveniment de anvergură judeţeană care urmăreşte valorificarea potenţialului în domeniu al elevilor din liceele nemţene şi publică primul umăr al Anuarului său, lucrare care reflectă maturitatea şi reputaţia de care se bucură liceul nostru”.

anuar-revista-ok-2015Remarcând profesionalismul conceperii acestuia, imaginile color şi ţinuta grafică academică a primului Anuar al Liceului Carol I, încheiem această modestă prezentare cu un nou citat semnificativ: „În cămpul educaţiei, în ultimul timp, stăruie mai multe întrebări, dintre care notăm pe următoarea: Asistăm la o criză a educaţiei în sine sau la o criză a educaţiei tradiţionale, a învăţământului de tip clasic, care nu mai răspund pertinent noilor exigenţe, noilor concepţii inovatoare, noilor realităţi? În ceea ce ne priveşte, lansăm o notă optimistă, bazându-ne pe rolul decisiv al educaţiei şi nu uităm că tânăra generaţie este receptivă la tot ce ţine de creşterea gradului de bunăstare al omenirii. Societatea de mâine este efectul educaţiei societăţii de azi. Ca atare, învăţământul preuniversitar joacă rolul, în mod esenţial, de busolă în instrucţia şi educaţia tinerei generaţii, în orientare necesară faptelor noastre. (…) Liceul Carol I a îndeplinit permanent un rol major în aprecierea culturii, în creşterea valorilor universale şi, totodată, este un puternic scut de apărare împotriva pierderii unei comunităţi umane străvechi, cum este cea de pe valea Bistriţei. Alături de alte instituţii locale, Biblioteca Mihai Eminescu, Şcoala Generală din Mărceni (putem să enumerăm şi altele…) alcătuim puntea solidă dintre culturi şi civilizaţii diferite, dintre moduri de viaţă prin care, de mii de ani, comunităţile umane trăiesc, gândesc, produc şi creează valori specifice”.

Primăria Oraşului Bicaz, prin bunăvoinţa domnului primar Nicolae Sălăjean, a fost principalul sponsor al anuarului contribuind cu jumătate din fondurile necesare editării sale.


articol realizat de Angela Croitoru si preluat din revista OK numărul din septembrie 2015

Profesor doctor - 2014 Grad didactic I - 2015

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *