Liceul nostru în presă

Promovarea unei viziuni moderne şi flexibile asupra educaţiei, procesul educativ centrat pe elev, modelarea demersului didactic în funcţie de abilităţile şi capacităţile acestuia, asigurarea şanselor egale pentru toţi elevii şcolii, dobândirea deprinderii de a comunica, precum şi o bună autocunoaştere şi inter-cunoaştere constituie coordonatele întregii activităţi a liceului Carol I. Promovarea competenţei profesionale, stimularea creativităţii […]

Ambasador al Tinerilor

Liceul „Carol I” Bicaz alături de “Forumul Tinerilor din Romania” au organizat o dezbatere la Colegiul Național „Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț, pe tema celor 6 întrebari europene propuse în Conferința European al Tineretului.   Elevii Anamaria Costin, Cosmin Blagoci și Damian Pancu, cel din urmă Ambasador al Dialogului Structurat cu Tinerii au organizat o dezbatere împreună cu elevii Colegiul […]

Materiale noi pentru Anuar 2016

Publicaţia periodică a Liceului Carol I, intitulată „Anuar. Ştiinţă-Tradiţie-Spiritualitate” continuă activitatea culturală a instituţiei începută la mijlocul secolului trecut. În anul 2015 a debutat seria actuală care ţine cont, pe de o parte, de tradiţia socio-culturală a liceului şi se aliniază, pe de alta parte, cerinţelor ştiinţifice şi publicistice ale secolului XXI. Primul Anuar, volum […]

Ghid pentru minte, inimă şi …

„Dăruind vei dobândi” cuvinte spuse în volumul de predici al lui Nicolae Steinhardt numit și Monahul de la Rohia, au devenit îndemn și credință întru perenitatea și nemurirea valorilor și pentru slujitorii luminării neamului de la Liceul „Carol I” din orașul Bicaz! Sub genericul „Tradiție, Știință, Spiritualitate” destul de concludent ca volum al preocupărilor împlinite prin manifestări cultural – […]

Ecouri nr. 8 / 2014-2015

După 10 ani de existenţă Ce cale de comunicare mai eficientă pentru promovarea tinerelor talente şi numeroaselor activităţi din viaţa şcolară, în care cu multă dragoste şi dăruire atât profesori cât şi elevi sunt implicaţi permanent, ar putea fi decât o revistă a elevilor? Răspunsul la această întrebare a fost găsit de doamnele profesoare Mihai […]

Ecouri nr. 7 / 2013-2014

Gânduri. Trăiri. Sfaturi. „…Este un lucru deosebit să avem elevi cu merite deosebite la olimpiade şi concursuri. Aşa se demonstrează că Liceul din Bicaz a rămas o instituţie de învăţământ serioasă cu cadre didactice bine pregătite, dedicate învăţământului şi care se preocupă de pregătirea tinerilor liceeni. De asemenea, asta dă dovadă de faptul că avem […]