Voluntariat la Mânăstirea Petru-Vodă – Neamţ

În concepţia noastră voluntariatul este o componentă fundamentală a societăţii civile. Voluntariatul însufleţeşte cele mai nobile aspiraţii ale omenirii – pacea, libertatea, oportunitatea, siguranţa.În această epocă a globalizării şi a schimbărilor continue, lumea devine din ce în ce mai mică, mai interdependentă, mai complexă. Liceul Carol I încurajează voluntariatul, atât la nivel individual cât şi […]