Consiliul Local Bicaz s-a întrunit joi, 31 martie, în sedinta ordinară pe această lună. Ordinea de zi a cuprins 20 de puncte, care fiind dezbătute în amănunt pe comisii, aveau să treacă prin votul afirmativ al plenului fără probleme. Dintre subiectele ce au fost supuse sufragiului si care au retinut atentia alesilor locali au fost cele privind rectificarea bugetului local, aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar al orasului Bicaz, aprobarea organigramei numărului de personal si statutului de functii ale aparatului de specialitate al primarului si serviciile publice de interes local pe 2016, aprobarea listei solicitantilor a unui număr de 4 locuinte ANL, aprobarea înregistrării unor terenuri în domeniul privat al orasului, însusirea unor rapoarte de evaluare si aprobarea vînzării prin licitatie publică a unor terenuri, lista problemelor continuînd cu aprobarea unor sume de bani pentru finantările Festivalului de Cîntece si Dansuri Populare Floare de Colt, editia a II-a, adresat liceenilor si pentru editarea de către Biblioteca Mihai Eminescu a publicatiei Caietele Orasului Mării dintre Munti. Au mai fost dezbătute si aprobate organigrama si statul de functii pentru Spitalul Bicaz, scoaterea la concurs a unor posturi vacante ale aceleasi unităti si tarifele pentru servicii medicale cu plată prestate în spitalizare de zi la compartimentul Recuperare, medicină fizică si balneologie, persoanelor neasigurate.

În cadrul sedintei a fost prezentat si Raportul anual al primarului pentru 2015. De remarcat că în deschiderea sedintei, care s-a derulat în aceeasi notă de cordialitate ca si cele din lunile trecute, elevii Liceului Carol I, ce în curînd vor reprezenta învătămîntul nemtean la faza natională a concursului Cultură si civilizatie românească, au prezentat alesilor locali proiectul dedicat personalitătii si operei fotografice a lui Adolphe Chevallier. Scopul acestei prezentări a fost de face propunere forului legislativ local, ca fotografului regal Chevallier, să i se acorde într-o sedinţă viitoare titlul de Cetătean de Onoare.

Sursa: Ziarul Monitorul – Ion ASAVEI – 02.04.2016)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *