Documente manageriale

SuperWebTricks Loading...

Organigrama 2017-2018

Plan de acţiune al şcolii 2013 – 2017

Plan managerial anual 2017-2018

Plan operaţional PDI 2016-2017

Proiect de dezvoltare instituţională 2017-2021

Raport anual asupra activității desfășurate în anul școlar 2016-2017

Regulament – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

Regulament de Ordine Interioară al Liceului „Carol I” Bicaz