Documente manageriale

Facebook Page Loading...

Organigrama 2017-2018

Plan de acţiune al şcolii 2013 – 2017

Plan managerial anual 2017-2018

Plan operaţional PDI 2016-2017

Proiect de dezvoltare instituţională 2017-2021

Raport anual asupra activității desfășurate în anul școlar 2016-2017

Regulament de Organizare și Funcționare

Regulament de Organizare și Funcționare al Liceului „Carol I” Bicaz