Documente manageriale

SuperWebTricks Loading...

Organigrama 2018-2019

Plan de acţiune al şcolii 2017 – 2021

Plan managerial anual 2018-2019

Plan operaţional PDI 2018-2019

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2017-2021

RAPORTUL ACTIVITĂȚII DIN ANUL ȘCOLAR 2017-2018

Regulament – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

Regulament de Ordine Interioară al Liceului „Carol I” Bicaz