Managementul realizat în cadrul Liceului Carol I este legat prin desfăşurarea eficientă a unor activităţi complexe, într-un context dat şi presupune stabilirea obiectivelor pe termen scurt, şi mediu, planificarea şi stabilirea bugetelor, alocarea resurselor necesare. Toate acestea sunt precedate de comunicarea viziunii, a misiunii şi a strategiei, activităţi ce aparţin echipei manageriale. Managerul este cel care stabileşte direcţia strategică a organizaţiei, prin viziunea pe care o are asupra viitorului ei.


Iorga Rodica
Director
Lazăr George
Director adjunct

Deoarece mediul social-economic este în continuă schimbare, viziunea şi strategia unităţii noastre sunt adaptate în permanenţă la caracteristicile lumii conpemporane.

Etapele pe care care le urmăm în conducerea liceului sunt aceleaşi pe care trebuie să le urmeze conducerea oricărei instituţii care urmăreşte realizarea unei activităţi eficiente: cunoaşterea domeniului condus, a problemelor cu care se confruntă şcoala.

  1. prin diagnoză: construirea unui proiect de evoluţie a şcolii pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă;
  2. prin prognoză: un moment esenţial este cel al formulării şi adoptării deciziei referitoare la soluţionarea unei probleme sau la viaţa întregii şcoli;
  3. organizarea activităţilor, pentru punerea în practică a deciziei;
  4. motivarea angajaţilor pentru a se obţine acţiunea eficientă a acestora;
  5. controlul, prin care rezultatele sunt măsurate, sunt comparate cu costurile şi se stabilesc măsurile de corectare corespunzătoare pentru noul ciclu de activitate.

Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar