Istoria liceului din Bicaz

Începând cu anul şcolar 2014-2015, liceul din Bicaz, singurul de altfel din localitate, are un nou nume, Liceul „Carol I” Bicaz.

Pentru prima dată în existenţa sa de 61 de ani liceul nostru se raportează la numele unei personalităţi, aşa cum de altfel îi stă bine unei unităţi şcolare de prestigiu. O personalitate cu semnificaţie dublă: naţională şi locală. De numele regelui Carol I se leagă în primul rând dobândirea independenţei ţării. De-a lungul domniei sale de 48 de ani economia a căpătat noi valenţe, s-au pus bazele unor instituţii specifice statului modern, iar viaţa socio-culturală a căpătat amploare. A fost membru de onoare al Academiei Române începând cu 1867, iar între 1879 şi 1914 a fost protector şi preşedinte de onoare al acestei instituţii cu rezonanţă pentru cultura naţională. Când un şef de stat are afinităţi cu domeniul culturii se generează în rândul populaţiei un sentiment al încrederii şi susţinerii vieţii democratice. Nu în ultimul rând, revenirea Dobrogei la patria mamă, în urma războiului ruso – turc (1877-1878) şi dispoziţia dată de el, de construire a podului peste Dunăre între Feteşti şi Cernavodă, care să lege Dobrogea de restul ţării sunt evenimente importante care implică personalitatea lui Carol I.

Desen liceul vechi  - acuarelă | Cristian Bistriceanu
Desen liceul vechi

În al doilea rând, pe plan local, nu este de neglijat legătura dintre regalitate şi localitatea noastră. Bicazul devine domeniu regal în 1884 prin Decretul nr. 1789/9 iunie 1884 semnat de Carol I. În context educaţional, dacă în 1881 în zona Bicaz funcţionau două şcoli mixte, după 1884 funcţionau deja trei şcoli, una dintre ele, în 1900, fiind transformată în şcoală de meserii. Pentru dezvoltarea acestor şcoli administraţia domeniului regal a investit în material didactic, întreţinerea spaţiilor, asigurarea combustibilului, gratificaţii acordate învăţătorilor sau înfiinţarea bibliotecilor în fiecare şcoală, dotate cu sute de volume. A fost construită şi o bancă populară care, pe lângă funcţiile economice specifice era şi un factor de cultură deţinând o sală de lectură cu o bibliotecă bogată, respectiv o sală de teatru unde se prezentau piese pentru copii şi adulţi cu semnificaţie etică şi instructivă. În iulie 1918 familia regelui Ferdinand îşi stabileşte o reşedinţă la Bicaz. Se afirmă că din clădirea reşedinţei regale (actuala Primărie a Bicazului), Ferdinand ar fi dat ordinul ca armata română să treacă Carpaţii pentru înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

Cele enumerate mai sus, împreună cu deplina recunoaştere pe plan naţional a personalităţii lui Carol I au constituit argumente dezbătute de către profesorii liceului nostru şi consilierii locali ai oraşului pentru luarea deciziei ca numele său să stea pe frontispiciul şcolii. Fără îndoială, noua titulatură antrenează şi un simţ superior al responsabilităţii pentru că oricine va auzi de Liceul „Carol I” Bicaz îşi va imagina o instituţie şcolară purtătoare de cultură de calitate, cu elevi creativi şi originali, cu rezultate deosebite în disputele cu alte licee sau cu absolvenţi deveniţi ulterior buni profesionişti în domeniile în care activează. De altfel, pentru personalul liceului, aceste obiective sunt permanente, dar, în noul context, sarcinile parcă devin şi mai provocatoare.

Pentru cine nu lucrează în sistemul de învăţământ trebuie totuşi clarificată denumirea de liceu, conform metodologiei actuale. Se observă că şcolii noastre nu i s-a dat denumirea de liceul teoretic sau tehnologic ci doar de liceu, deşi planul nostru de şcolarizare cuprinde şase specializări incluse în filiera teoretică şi tehnologică, care confirmă opţiunile de pregătire ale multor absolvenţi de gimnaziu din zona Bicazului. Termenul de liceu semnifică pur şi simplu o structură echilibrată între filiera teoretică şi cea tehnologică (câte 50% fiecare) aspect care se reflectă întocmai în planul de şcolarizare actual al liceului De-a lungul timpului, liceul a avut denumiri diferite în funcţie de specializările existente. A luat naştere în 1953 mai întâi cu o secţie serală iar un an mai târziu, în 1954, va funcţiona ca liceu cu învăţământ cursuri de zi. Astfel, până la 01.09.1977 a funcţionat ca liceu teoretic având ca denumire Liceul Real – umanist Bicaz. De la 01.09.1977 se va numi Liceul industrial pentru materiale de construcţii Bicaz, titulatură care indică orientarea învăţământului din acea vreme către generalizarea excesivă a specializărilor tehnice în dauna celor teoretice. După Revoluţia de la 1989, începând cu anul 1990, va redeveni Liceul Teoretic Bicaz până în 1995, când va prelua denumirea de Grupul Şcolar Bicaz. Se va numi astfel până în 2012 când, din nou, va purta numele de Liceul Teoretic Bicaz, până în septembrie 2014, an în care istoria liceului continuă cu titulatura Liceul „Carol I” Bicaz.

În octombrie 2013 liceul a sărbătorit 60 de ani de existenţă într-o atmosferă deosebită, dorită de toţi cei care au slujit cu abnegaţie şi dragoste de-a lungul timpului acest lăcaş de educaţie şi cultură. Au aşteptat şi li s-a împlinit dorinţa ca multe generaţii de dascăli, de la începutul funcţionării liceului până astăzi, să se întâlnească, să se cunoască sau să se reîntâlnească. Din păcate, mulţi profesori de odinioară nu mai sunt, iar la unii dintre cei în vârstă am observat dorinţa aprigă de a fi prezenţi chiar dacă nu mai dispuneau de energia din tinereţe. Toate generaţiile de dascăli şi elevi ai liceului care au asigurat cu brio prestigiul de-a lungul celor 60 de ani s-au reunit într-o familie de neuitat.

 

În ce constă acest prestigiu? În primul rând cadre didactice devotate profesiei, foarte bine pregătite, ataşate copiilor şi motivate puternic de dorinţa interioară de a promova absolvenţi care să fie apreciaţi şi respectaţi în domeniile în care vor activa după finalizarea liceului. Salariile insuficiente nu i-au demobilizat. În al doilea rând, feed-backul muncii lor, absolvenţii liceului care au reuşit în viaţă şi s-au reîntors din când în când la dascălii lor mulţumindu-le pentru ceea ce i-au învăţat. Aşa se face că unii dintre profesorii liceului şi-au depăşit statutul şi au ajuns profesori universitari, cercetători, miniştri sau funcţionari guvernamentali, inspectori şcolari generali, inspectori şcolari, primari, consilieri etc. iar din rândul foştilor elevi mulţi sunt personalităţi deosebite, oameni de afaceri, primari, cercetători, medici, profesori, jurişti, actori sau regizori, ingineri, şefi de servicii, funcţionari bancari, manageri, scriitori etc. A prezenta aici o listă cu profesori de excepţie sau cu foşti elevi deosebit de valoroşi ar conduce fără îndoială la o apreciere subiectivă şi uşor de combătut, ar genera interpretări şi nedreptăţi. Important este că această bogăţie de valoare umană acumulată în timp există şi este suplimentată constant pe măsură ce liceul continuă să-şi scrie istoria.

Astfel Liceul „Carol I” Bicaz, cel din 2014, are în faţă noi provocări legate de calitatea actului didactic pe care îl prestează. Cu ocazia comemorării a 100 de ani de la moartea regelui Carol I, în 2014, an când liceul începe să-i poarte numele, am transmis un mesaj Casei regale a României prin care am subliniat evenimentul pe care-l parcurge liceul, amintind cu acest prilej că pe meleagurile Bicazului educaţia şi cultura sunt la ele acasă.

Generaţia actuală de elevi este valoroasă, cu rezultate şcolare aparte, atât la clasă cât şi în competiţiile judeţene sau naţionale, unde locurile obţinute sunt suportul demnităţii şi respectului de care se bucură liceul în societate. Expoziţia cu diplomele obţinute, prezentă la intrarea în liceu şi posibil de vizitat pentru oricine, este o mărturie a valorii celor care zi de zi asigură progresul acestei şcoli.