Prezenta Metodologie reglementează:

profesor

Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017

ORDIN pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016

ORDIN pentru modificarea şi completarea unor acte normative din sistemul naţional de învăţământ

Legea Educaţiei Naţionale publicată în Monitorul Oficial