Ce reprezintă Liceul „Carol I” Bicaz?

Liceul „Carol I” Bicaz reprezintă:

  • centrul de cultură şi educaţie al oraşului Bicaz;
  • o unitate de învăţământ cu o puternică personalitate şi tradiţie în educaţia nemţeană;
  • un loc al formării, informării, deschiderii către viitor;
  • un spaţiu al comunicării tolerante şi al manifestării libere, creative şi responsabile;
  • un locaş al educaţiei europene ce promovează valoarea şi democraţia.

Viziunea Liceului „Carol I” Bicaz

Viziunea Liceului Teoretic Bicaz este să interacționeze eficient cu mediul social, cultural şi economic prin manifestarea sa ca centru de resurse educaționale şi de servicii de calitate oferite comunității, pe baza parteneriatului, asigurând formarea complexă a persoanei ca cetățean creativ, adaptabil, cu valențe practice de integrare socială, deschisă învățării permanente, responsabil faţă de comunitate şi purtător al valorilor democratice.

Misiunea Liceului „Carol I” Bicaz

Liceul „Carol I” Bicaz, responsabil pentru instruirea majorității elevilor absolvenți de gimnaziu din școlile de pe Valea Bicazului şi Valea Bistriței, este pe deplin angajat în furnizarea de servicii educaționale de înaltă ținută, bazate pe profesionalismul şi dăruirea dascălilor.

Demersul pedagogic urmărește valorificarea valențelor individuale ale elevilor în contextul respectului pentru diversitatea umană şi promovează consecvent atingerea performanței prin egalitatea șanselor. Calitatea pregătirii absolvenților este susținută de perfecționarea personalului, diversificarea şi modernizarea bazei materiale, încurajarea implicării elevilor în acțiuni şi proiecte de însușire a valorilor europene.

Deviza Liceului „Carol I” Bicaz

„Calitatea, responsabilitatea şi dăruirea în educaţia ta ne aparţin. Depinzi şi de noi, reuşeşti şi prin noi, deci ne reprezinţi!”