DOR DE POEZIE

Concurs Regional de Creație Lirică

Ediția a XIV-a, 2016

CAERI, poziția 1209

resize

 REGULAMENTUL CONCURSULUI

 Argument

În acest timp al postmodernității, caracterizat printr-o dinamică de o mare complexitate, dezvoltarea potențialului creativ al elevilor a devenit o prioritate pentru învățământul românesc și nu numai. Creativitatea, comunicarea, inovarea sunt competențe-cheie în câmpul practicii educaționale, cu rol în dezvoltarea gândirii și stimularea progresului personal.

Concursul de creație lirică ,,Dor de poezie” își propune să antreneze elevii și cadrele didactice în activități care să valorifice și să dezvolte potențialul creativ și simțul estetic prin exprimarea emoțiilor și sentimentelor prin poezie. Finalitatea și impactul celor 13 ediții desfășurate deja ne motivează în continuarea concursului cu intenția ca în timp să-și câștige un renume la nivel național prin valoarea concurenților și modul de organizare.

Scopul proiectului constă în desfășurarea unor activități care să ducă la trezirea interesului elevilor pentru creația lirică, pentru cultură, afirmarea, cunoașterea și stimularea potențialului artistic și creativ al elevilor din gimnaziu și din liceu.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • Dezvoltarea dragostei pentru frumos.
 • Valorificarea potențialului creativ al elevilor.
 • Stimularea creativității.
 • Interacțiunea culturală și spirituală.
 • Sensibilizarea și educarea tinerei generații.
 • Promovarea imaginii școlii organizatoare.

Grupul ţintă: acest concurs de creație literară se adresează elevilor talentați din licee ce se înscriu în categoria de vârstă: 15-19 ani, precum și cadrelor didactice din învățământul  liceal.

Organizator:

Colegiul Tehnic ,,Petru Poni”

Jud. Neamț, Mun. Roman, B-dul Republicii, Nr. 1-3

Nr. de telefon/fax: 0040233-724336

Site şi adresă poştă electronică: www.ctppr.ro; lic_3@yahoo.com

Resurse:

1.Umane:

 1. elevi ai gimnaziilor și liceelor participante;
 2. coordonator: prof. Mirela Mihoc
 3. organizatori: prof. Alexandru Cramer, prof. Cătălina Corhăneanu, prof. Teodora Dima, prof. Dănuț Rusu
 4. parteneri implicați în organizare : Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Casa Corpului Didactic Neamț, Primăria Roman, Biblioteca Municipală ,,George Radu Melidon”, Ziarul de Roman, Televiziunea RomTv, Televiziunea TopAll.

2.Financiare:

Resursele financiare vor fi asigurate prin sponsorizări și donații (concursul nu percepe taxă de participare).

3.Temporale

 1. Promovarea concursului pe site-urile de specialitate : martie 2016
 2. Înscrierile la concurs (prin completarea formularului de încriere) , expedierea creațiilor și a acordurilor de parteneriat se vor face în perioada 01-30 aprilie 2016 (termen limită 30 aprilie 2016) prin trimiterea acestora pe adresa de e-mail a concursului dordepoezie@yahoo.com.
 3. Jurizarea va avea loc în perioada:01-10 mai 2016
 4. Anunțarea câștigătorilor:11-15 mai 2016
 5. Festivitatea de premiere: 18 mai 2016
 6. Expedierea diplomelor, CD-urilor cu volumul de versuri și adeverințelor: 21-25 mai 2016
 7. Evaluarea proiectului și întocmirea raportului: 25 -31 mai 2016

REGULAMENT DE PARTICIPARE

Concursul va cuprinde o singură secțiune la care pot participa elevi de liceu cu vârsta cuprinsă între 15 și 19 ani.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Înscrierea se va face în perioada 01-30 aprilie 2016 (termen limită 30 aprilie 2016), online, pe adresa de e-mail a concursului: dordepoezie@yahoo.com, prin completarea formularului de înscriere și a acordului de parteneriat anexate. Formularul, acordul de parteneriat și lucrarea vor fi expediate pe adresa de e-mail menționată într-un singur fișier atașat.

Vă rugăm ca în e-mail, la subiect, să scrieți numele participantului la concurs pentru o mai ușoară identificare.

 1. REDACTAREA CREAȚIILOR

Tema poeziilor este la libera alegere a participanților la concurs, dar va corespunde specificului vârstei acestora. Creațiile trimise nu trebuie să mai fi fost premiate la vreun concurs sau să fi fost publicate. În cazul în care nu se va respecta această condiție, concurentul va fi eliminat din concurs.

Un elev poate participa cu o singură lucrare, în condițiile respectării regulamentului.

Un profesor poate coordona unul sau mai mulți elevi, în condițiile respectării regulamentului.

Textele vor fi trimise în format A4, portrait, redactate în Times New Roman, 12, la 1,5 rânduri, margini egale de 20 mm, cu diacritice. Nerespectarea acestor condiții atrage eliminarea elevului din concurs.

III. JURIZAREA LUCRĂRILOR

În perioada 01-10 mai 2016, juriul concursului, format din profesori de limba și literatura română, personalități culturale romașcane, scriitori, va selecta lucrările ce urmează a fi premiate. Pentru evitarea subiectivismului, membrii juriului vor primi lucrările participanților fără numele și școala de proveniență ale acestora. Creațiile vor putea fi identificate printr-un număr ce îi va fi atribuit fiecărui concurent în funcție de ordinea înscrierii în concurs.

Se acordă premiile I, II, III, 3 mențiuni și diplome de participare. La solicitarea juriului, acesta poate acorda premii speciale unor poezii considerate deosebite din punct de vedere artistic.

►Criterii de evaluare:

 • respectarea normelor de tehnoredactare solicitate;
 • corectitudinea exprimării;
 • coerența textului (registrul ligvistic, stilul, lexicul);
 • originalitatea temei și conținutul ideatic;
 • impactul mesajului transmis;
 • creativitatea (limbaj, figurat, imagini artistice);
 • elemente de tehnică, particularități de compoziție (așezare în pagină, paragrafe, versificație).

►Sistemul de notare

Dintre poeziile înscrise în concurs, juriul va alege 6-7 creații lirice considerate superioare din punct de vedere artistic. Acestea vor fi ierarhizate în ordinea acordării premiilor, după exemplul de mai jos:

PREMIEREA 

Festivitatea de premiere va avea loc pe data de 18 mai 2016.

Coordonatorii concurenților ce urmează să fie premiați vor fi anunțați pe e-mail sau telefonic pentru a putea paricipa alături de elevi la festivitatea de premiere.

Elevii premiați  își vor citi creațiile în cadrul festivității. Fiecare câștigător va primi diploma și volumul de versuri ,,Dor de poezie”, alcătuit din cele mai reușite creații înscrise la ediția curentă a concursului. De asemeni, fiecare profesor coordonator va primi un CD cu volumul de versuri și adeverințe, iar elevii vor primi diplomă de participare.

Pentru concurenții și coordonatorii care, din diverse motive, nu au putut fi prezenți la festivitate, diplomele, adeverințele și CD-urile cu volumul de poezii vor fi expediate până la data de 1 iunie 2016.

 

Organizatorii nu răspund de imposibilitatea primirii diplomelor de către participanți, în cazul în care datele transmise prin formularul de înscriere sunt incomplete sau nu corespund realității.

 

Persoane de contact (organizatori) pentru relații suplimentare:

Profesor doctor - 2014 Grad didactic I - 2015

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *