Rolul concursurilor şcolare

Concursurile şcolare fac parte din seria de activităţi extracuriculare la care elevii pot lua parte opţional sau după recomandarea cadrului didactic corespunzător. Acestea pot fi, dar nu se rezumă la: Olimpiade şcolare organizate de ministerul educaţiei şi cercetarii naţionale, concursuri organizate de fundaţii culturare private sau non-profit sau chiar concursuri locale organizate de către cadrele didactice. Domeniul concursurilor este foarte vast, de la matematicăa până la pictură, de la muzică până la fotografie, de la fizică până la literatură permiţând participarea oricui.

concurs_001

Concursurile şcolare mai stimuleaza spiritul de iniţiativitate, abilităţile sociale şi de comunicare, imaginaţia şi le oferă participanţilor o nouă oportunitate de a asimila cunoştinţe noi. Desigur că printre altele vor influenţa şi rezultatele şcolare şi vor diminua efortul depus pentru, timpul câştigat dedicândul aprofundării domeniului preferat. Majoritatea concursurilor sunt interactive, relaxante şi stimulative. Într-un mod subliminal ele obligă elevul să îşi îmbunătăţească viteza de reacţie şi să intuiască întodeauna întrebarea sau chiar răspunsul. Un alt beneficiu vine din încercarea organizatorilor de a consolida relaţile dintre diverse instituţii culturare naţionale sau de peste hotare prin oferirea premilor sub forma de excursii sau schimburi temporare de elevi.

În unitățile de învățământ preuniversitar de stat este interzisă organizarea și desfășurarea de competiții și concursuri școlare cu taxă sau pentru care se solicită din partea părinților/elevilor orice fel de contribuție financiară (de exemplu: achiziționarea de cărți, reviste etc.).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *