ORDIN 4.434/29.08.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării a absolvenților învăţământului liceal, filiera tehnologică Nivel 4

Liceul Carol I are 3 specializări:

 1. Economic – Tehnician în activităţi economice
 2. Resurse naturale şi protecţia mediului – Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
 3. Fabricarea produselor din lemn – Tehnician în prelucrarea lemnului

lemnari

Conform graficului de desfăşurare a examenelor acestea se susţin în perioada 6 – 9 iunie 2016 şi constau în realizarea unui proiect care va fi prezentat comisiei de examinare unde vor obţine punctaje şi anume:

 • Punctajul obținut la proiect
 • Punctajul obținut la susținere proiect

Se face media punctajelor şi se acordă calificative.

Toate temele de proiect se aleg dintr-o listă propusă, temele alese se aprobă în şedinţa Consiliului de administraţie a liceului până la sfârşitul semestrului I, după care se trimit la ISJ Neamţ pentru avizarea temelor.

Rezultatul final al candidatului este „ADMIS” numai în situaţia în care punctajul final al acestuia este de minimum 60 de puncte.

Calificativ Excelent Foarte bine Bine Satisfăcător
 Punctaj  100-95  94,99-85 84,99-75 74,99-60

Se acordă diplomă: Certificat de calificare profesională Nivel 4.


 

Atestat matematică informatică

Perioada de desfăşurare este 1-30 mai a fiecărui an.
Se realizează un proiect pe o temă aleasă care va fi prezentat şi susţinut în faţa comisiei de examinare.
La aceste proiecte şi la susţinerea lor se acordă note, unde se va face la fel media.

Toate temele de proiect se aleg dintr-o listă propusă , temele alese se aprobă în şedinţa Consiliului de administraţie a liceului până la sfârşitul semestrului I.

Competenţele certificate în urma promovării examenului de atestare profesională sunt:
(b) Pentru absolvenţii claselor de matematică informatică:

 1. Realizarea managementului site-urilor WEB, sistemelor de operare a calculatoarelor
 2. Furnizarea facilităţilor de procesare a datelor, inclusiv a serviciilor suport

Proba de specialitate constă în:

 1. (a) probă practică: realizarea practică pe calculator a cerinţelor din biletul extras în ziua probei. Biletul va cuprinde trei subiecte:
  1. (i) un subiect privind Sistemele de Gestiune a Bazelor de Date
  2. (ii) un subiect de Programare
  3. (iii) un subiect vizând Sisteme de Operare sau abilităţi de tehnoredactare, calcul tabelar sau prezentări PowerPoint.
  4. (b) proiect: prezentarea si motivarea teoretică a unui proiect (produs soft) realizat în timpul orelor de laborator, al ultimului an de studiu; produsele pot fi realizate si în echipă (2 – 3 elevi) în funcţie de complexitatea proiectului.
   Nota finală pentru proba practică trebuie să fie minim 6(sase) pentru promovarea examenului.