Orar / Meniu cantină

SuperWebTricks Loading...

Orar elevi

Orarul Liceului Carol I reprezintă un document de planificare a instruirii, aplicabil în cadrul fiecărei instituţii şcolare în vederea asigurării unei succesiuni logice de proiectare şi de organizare a activităţilor didactice/educative, la nivel zilnic, săptămânal, trimestrial/semestrial, anual, în conformitate cu resursele şi cu cerinţele pedagogice existente, în perspectiva imediată şi pe termen mediu. Elaborarea orarului unităţii noastre de învăţământ angajează două acţiuni pedagogice complementare: acţiunea de concretizare a planului de învăţământ şi acţiunea de valorificare a resurselor pedagogice (umane, materiale, informaţionale, financiare) existente la nivelul fiecărei instituţii şcolare.

Pentru anul școlar 2017-2018, găsiți orarul aici.

Repartizarea săptămânilor de practică, pentru anul școlar 2017-2018, se găseşte aici.

Vă rugăm să vă adresaţi unităţii şcolare pentru eventualele neclarități.