Prin adaptarea programelor din învăţământul liceal la ceea ce este nou în învăţământul şi ştiinţa contemporană, elevii noştri pot dobandi cunoştinţe specifice specializării urmate, dar şi competenţe generale, valabile pe piaţa muncii.

Liceul Carol I are prin tradiţie, un dialog continuu cu mediul de afaceri şi diverse instituţii publice. Suntem la curent cu cerinţele universităţilor din Romania, dar şi cu tendinţele de pe piaţa muncii, nevoile mediului de afaceri şi ale administraţiei publice, corelate cu specializarea elevilor. De aceea dorim să fim receptivi şi să adaptăm permanent efortul nostru educativ la relităţile vieţii interne si internaţionale.

Liceul Carol I se bucură de un curriculum compatibil cu cele ale programelor de studiu similare derulate în învăţământul liceal din Uniunea Europeana. Preocuparea permanentă a colectivului nostru de cadre didactice este de a actualiza periodic educaţia în plan local, de a promova noi discipline opţionale sau de a prezenta abordări diferite în cazul disciplinelor fundamentale, în concordanţă cu cerinţele programelor.

Liceul menţine legatura cu absolvenţii noştri. Mulţi sunt studenţi la universităţi de prestigiu din ţară cât şi din străinatate, sau lucrează în spitale, societăţi de asigurare, companii industriale şi de servicii, întreprinderi mici şi mijlocii etc.

Fiind conectaţi, prin disciplinele studiate la spaţiul european, absolvenţii noştri, cu optimismul profesional necesar, pot căuta şi găsi locuri de munca şi în celelalte ţări ale Uniunii Europene. Prin promovarea pe site-ul liceului, în rubrica Smart Carol a preocupărilor lor, suntem la curent cu evoluţia lor profesională şi punem la îndemâna elevilor noştri informaţii care-i pot motiva în alegerea profesiunii viitoare.

Obiectivele şi strategia de dezvoltare a Liceului Carol I respectă, în sens larg, obiectivele europene referitoare la necesitatea şi importanţa educaţiei şi specializării în asigurarea competitivităţii economice, adaptabilităţii la noile tendinţe de mobilitate profesională şi geografică, creşterea investiţiei în oameni prin educare permanentă, pe tot parcursul vieţii, pentru ocuparea de locuri de muncă accesibile şi care să le genereze satisfacţii spirituale şi materiale. Conştientizăm că nu poate avea loc o dezvoltare economică continuă, durabilă, decât cu oameni preocupaţi, educaţi şi specializaţi.

Cel mai important lucru pe care trebuie să-l învăţăm împreună este ca valoarea se creează doar respectând valorile!

<span>studentă</span>
"

Liceul a însemnat pentru mine o perioadă foarte frumoasă şi, în acelaşi timp, o poartă deschisă spre cunoaştere. Am reuşit să mă dezvolt multilateral şi, astfel, să găsesc calea pe care să-mi îndrept paşii.

Astăzi sunt studentă la Facultatea de Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi şi pot spune că, de nenumărate ori, m-am confruntat cu situaţii în care cunoştinţele acumulate în liceu mi-au fost de un real ajutor. Am avut parte de profesori minunaţi, cu care mă mândresc şi cărora le mulţumesc pentru efortul pe care l-au depus, contribuind astfel la ceea ce sunt astăzi.

"
Anastasia Constantinescu studentă