Promovarea unei viziuni moderne şi flexibile asupra educaţiei, procesul educativ centrat pe elev, modelarea demersului didactic în funcţie de abilităţile şi capacităţile acestuia, asigurarea şanselor egale pentru toţi elevii şcolii, dobândirea deprinderii de a comunica, precum şi o bună autocunoaştere şi inter-cunoaştere constituie coordonatele întregii activităţi a liceului Carol I.

Promovarea competenţei profesionale, stimularea creativităţii prin dezvoltarea iniţiativelor care urmăresc armonizarea valorilor tradiţionale româneşti, cu cele moderne, europene, reprezintă tendinţele actuale ale demersului nostru educativ ce aduce mereu o imagine integratoare în presa locală şi naţională cât şi în faţa întregii comunităţi.

Profesor doctor - 2014 Grad didactic I - 2015

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *