În prezent avem pe rol schimbarea de denumire în Asociaţia Părinţilor Liceului “Carol I” Bicaz.

Asociaţia a fost înfiinţată în 13.08.2007, CIF 22254069, luată În evidenţă de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu nr. 267 din 30.08.2007 în conformitate cu prevederile art.52 din O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Declaraţia 230

Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor.

Cerere de adeziune 

Asociaţia părinţilor