Floare de colţ – ediţia a II-a

Floare de colţ - ediţia a II-a

„Folclorul nostru…nu numai că este sublim, dar te face să înţelegi totul. E mai savant decât toată muzica aşa-zis savantă. Şi asta într-un fel cu totul inconştient. E mai melodic decât orice melodie, dar asta fără să vrea. E duios, ironic, trist, vesel şi grav.” (George Enescu)
Folclorul românesc, fiind deosebit de bogat, constituie una din mândriile noastre naţionale. Prin mesajul său, trezeşte în sufletul elevului, a tânărului sentimente de adâncă dragoste, admiraţie şi mândrie faţă de ţara în care s-a născut.
Păstrarea obiceiurilor şi datinilor populare prin practiciparea elevilor şi a tinerilor la festivaluri de folclor, păstrarea formaţiilor de dansuri populare în şcoli, motivaţia copiilor şi elevilor pentru purtarea portului popular şi a folclorului local sunt realizări imense privind reprezentarea învăţământului cu ceea ce este mai frumos şi mai emoţional: portul popular specific zonei neamţului, frumoasele tradiţii şi datini practicate la zi de sărbătoare şi inegalabilele dansuri şi melodii populare.
Folclorul reflectă o anumită viziune despre lume, viaţă, exprimă noianul de idei, sentimente, convingeri pe care poporul român le-a trăit şi pentru a căror înfăptuire a luptat în decursul istoriei sale milenare.
Arta noastră populară, manifestată sub toate aspectele ei, prezintă o bogăţie nepreţuită de comori pentru toţi aceia ce-şi iubesc patria şi neamul. Începând cu obiceiurile prilejuite de fiecare eveniment important din viaţa poporului şi terminând cu cântecele, dansurile şi strigăturile nelipsite la aceste datini, izvorul lor e nesecat pentru cel ce vrea să le cunoască şi să le adune în mănunchi pentru a le dărui din nou, cum spunea Anton Pann: „De la lume adunate/ Şi-napoi la lume date!”
Frumuseţea folclorului românesc este completată de portul, obiceiurile şi meşteşugurile ţinutului binecuvântat prin statornicia credinţei sale faţă de Dumnezeu.

Category :

Date : 19 apr. 2016

Fără comentarii

Postaţi un comentariu

Related Projects