Prima reuniune de proiect Cassino-Italia 2013
Prima reuniune de proiect Cassino-Italia 2013

Nimic mai impresionant nu poate fi decât schimbul de experienţă pe care îl putem avea cu alte culture şi cu alte popoare. În acest sens elevii şi profesorii de la Liceul Carol I Bicaz au avut prilejul ca în cadrul proiectului V.E.C.T.O.R. – „Virtual European Company Towards Optimistic Reality”, coordonat de d-na prof. Estell Sanches, reprezentând Franţa, în colaborare  cu alte patru ţări europene, (din România, coordonator prof. Fîrţală Mirela, din Italia, coordonator prof. Luigi Marrocco, din Germania coordonator prof. Wilhelm Sprinke şi Polonia coordonator prof. EwaZdunek) să dezvolte abilităţi de antreprenoriat prin crearea unei companii virtuale care să recicleze containere de tansport marfă în locuinţe pentru tineri. Pe lângă munca depusă şi unicul schimb de experienţă pe care l-au avut atât profesorii cât mai ales elevii, cea mai mare satisfacţie a fost îndeplinirea cu succes a scopului proiectului prin transformarea unui container, achiziţionat de colegii din Franţa, în locuinţă pentru tineri, compusă din cameră de zi cu bucătărie încorporată şi baie.

Proiectul s-a desfăşurat înperioada 1 septembrie 2012 – 31 iulie 2014, fiind finanţat de Comisia Europeană prin Programul de Învățare pe Tot Parcursul Vieții, iar din echipa de implementare a proiectului au făcut parte un număr de 50 de elevi din care 32 participanţi în mobilităţi şi 10 cadre didactice; Iorga Rodica – director, Lazăr George – director adjunct prof. socio-umane, Hrap Suzana – prof. socio-umane, Hreniuc Gianina– prof. lb. romana, Durican Oana – prof. lb. engleză, Balint Valeria – prof. discipline economice, Cehan Gabriela – ing. prelucrarea lemnului, Munteanu Mihai – maistru prelucrarea lemnului, Scurtu Mihaela – prof. protecţia mediului, Smărăndeanu Angela – prof. lb. franceză.

SCOPUL PROIECTULUI

Proiectul nostru care implică cinci şcoli europene are drept scop dezvoltarea şi aprofundarea spiritului antreprenorial şi a creativităţii elevilor nostri. În contextul crizei economice, în care adaptabilitatea este un cuvânt foarte folosit, am dori să le dăm instrumente suplimentare elevilor noştri pentru a le face mai uşoară integrarea profesională. Pentru aceasta, ne propunem să-i implicăm în funcţionarea unei companii virtuale al carei scop este de a recicla containere de transport în cămine pentru tineri sau adăposturi pentru refugiaţi în cursul dezastrelor naturale.

Elevii vor trebui să ia în considerare, să analizeze şi să comenteze toate soluţiile pentru a ajunge la acest obiectiv. În mod ideal, la sfârşit, în funcţie de mijloacele noastre financiare, am dori ca elevii noştri să construiască un prototip (scara de 1/1) datorat muncii realizate de către fiecare şcoală parteneră, făcându-l o realizare europeană reală.

DESCRIEREA PROIECTULUI

În contextul crizei economice în care somajul este o problema la care majoritatea tinerilor europeni vor trebui să facă faţă la un moment dat, şcoala trebuie să ofere elevilor instrumente şi resurse care ar trebui să le facă mai uşoară integrarea profesională.

Astfel, proiectul nostru este necesar pentru:

 1. abordarea problemei abandonului şcolar de timpuriu şi diminuarea acestuia prin creşterea motivaţiei elevilor noştri, de exemplu prin a lucra ca „în viaţa reală”, în timp ce la şcoală iau iniţiative şi rezolvă probleme;
 2. aprofundarea cunoştinţelor elevilor noştri din domeniul economiei şi a pieţei muncii (parteneriat cu companii), care îi va face adaptabili la acestea;
 3. crearea unui proces dinamic în interiorul fiecarei şcoli partenere, datoritş unei abordşri orientate spre proiectarea pe orizontală;
 4. dezvoltarea conştientizării de sine şi autonomiei elevilor noştri;
 5. consolidarea capacităţii individuale de înţelegere a elevilor noştri, de creaţie, argumentare şi critică;
 6. a-i ajuta să dobândească capacitatea de auto-evaluare;
 7. creşterea gradului de conştientizare a identităţii lor culturale prin compararea cu diferite culturi;
 8. a-i ajuta să ia în considerare alte culturi, ca o sursă de îmbogaţire personală;
 9. a-i ajuta să dezvolte şi să extindă cultura lor individuală;
 10. extinderea cooperării între diferitele instituţii (autorităţi locale, servicii sociale, şcoli, lumea de afaceri);
 11. creşterea gradului de conştientizare a ceea ce presupune cetăţenia europeană;
 12. aprofundarea cunoaşterii altor sisteme educaţionale europene pentru profesori: schimb de opinii şi experienţe cu privire la metode şi abordări pedagogice.

OBIECTIVE

 1. Pentru elevi:
  1. să stimuleze spiritul de inițiativă şi să dezvolte creativitatea și competențele antreprenoriale;
  2. să ajute elevii să-şi dezvolte simtul responsabilităţii, autonomiei și competentelor de lucru în echipă prin proiectarea, dezvoltarea și sprijinirea ideii lor de proiect propriu în cadrul unei echipe europene;
  3. să satisfacă nevoile şi cerinţele de învățare prin transformarea școlilor într-un mediu de învățare şi, astfel, creşterea motivației acestora;
  4. să aprofundeze cunoștințele elevilor noștri în domeniul economiei și a pietei muncii grație funcționării unei companii virtuale şi dezvoltarii de parteneriate cu lumea din afară;
  5. să contribuie la consolidarea abilității elevilor de rezolvare a problemelor;
  6. să dezvolte competențele cheie care să le permită să lucreze în condiții interculturale, multilingvistice, în continuă schimbare;
  7. dezvoltarea creativităţii, imaginaţiei şi inovaţiei;
  8. pregăteşte elevii pentru a lucra împreună în calitate de cetățeni europeni în lumea de mâine a muncii;
  9. să extindă orizontul elevilor (și profesorilor), în ceea ce priveşte culturile europene, dezvoltând nivelul lor de toleranță și de respect;
 1. Pentru cadrele didactice:
  1. să ofere profesorilor oportunitatea de a practica lucru în echipă în cadrul școlii lor, dar şi cu partenerii europeni;
  2. să aibă șansa de a face schimb de idei și de cunoștințe în diferite domenii (atât profesional cât și lingvistic), cu colegii implicați în proiect;

Category :

Date : 29 feb. 2016