Comisia pentru evaluare şi asigurare a calităţii

RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂȚII
LICEUL „CAROL I” BICAZ, a aprobat în Consiliul de Administraţie și a avizat în Consiliul profesoral
pentru anul şcolar 2018– 2019 Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii care este formata din urmatorii membri:  1. Lazăr George – coordonator
  2. Balint Valeria – reprezentant al cadrelor didactice
  3. Scurtu Mihaela – reprezentant al cadrelor didactice
  4. Cenuşă Manuela – reprezentant al minorităţilor
  5. Sîrbu Xenia – reprezentant al părinţilor
  6. Fîrțală Mirela – reprezentant al cadrelor didactice
  7. Popescu Iulia – reprezentant al Consiliului Local
  8. Asavei Margareta – reprezentant al părinţilor
  9. Cehan Gabriela – reprezentant al sindicatului
  10. Grasu Ioana – clasa a X-a D, reprezentant al elevilor