COMISII DE LUCRU pentru anul şcolar 2017– 2018

Consiliul de administraţie al Liceului ,,Carol I”  Bicaz, constituit prin Decizia nr. 65/16.09.2016, întrunit în ședința din data de 06.09.2017, în conformitate cu art.79 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de învățământ Preuniversitar, aprobat prin OM nr.5079 și în conformitate cu art. 78 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Liceului ,,Carol I” Bicaz, aprobă comisiile de lucru, pentru anul școlar 2017 – 2018, după cum urmează:

COMISII DE LUCRU CU CARACTER PERMANENT:

I. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

 1. Lazăr George – coordonator
 2. Balint Valeria – reprezentant al cadrelor didactice
 3. Scurtu Mihaela – reprezentant al cadrelor didactice
 4. Cenuşă Manuela – reprezentant al minorităţilor
 5. Sîrbu Xenia – reprezentant al părinţilor
 6. Fîrţală Mirela – reprezentant al cadrelor didactice
 7. Popescu Iulia – reprezentant al Consiliului Local
 8. Popovici Petruţ – reprezentant al părinţilor
 9. Uţă Angela– reprezentant al sindicatului
 10. Toplicean Medeea – clasa a XI-a, reprezentant al elevilor

II. Comisia pentru control managerial intern

 1. Fodor Elena – președinte
 2. Cenușă Diana – vicepreședinte, responsabil proceduri
 3. Dumitrașcu Roxana – membru
 4. Stoian Monica – membru
 5. Lungu Carmen – membru
 6. Văideanu Vasile – membru

III. Comisia pentru curriculum

 1. Iorga Rodica – președinte
 2. Hreniuc Geanina – limba română
 3. Șerban Mariana – limbi moderne
 4. Manolică Laura – matematică
 5. Fîrțală Viorica – fizică – informatică
 6. Dumitrașcu Roxana – chimie – biologie
 7. Hrap Suzana – om și societate
 8. Balint Valeria – tehnologii
 9. Mucenicu Daniel – educație fizică și sport – arte

IV. Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității

 1. Lazăr George – responsabil
 2. Huțanu Florin – consilier pentru integritate
 3. Cenuşă Manuela
 4. Cuciuc Antonela
 5. Hrap Suzana
 6. Șerban Mariana
 7. Popovici Petruț – reprezentantul părinților
 8. Pancu Damian – reprezentantul elevilor

V. Comisia de sănătate și securitate în muncă și pentru situații de urgență

             Iorga Rodica – responsabil comisie

 Subcomisie situații de urgență

 1. Fodor Elena– responsabil
 2. Balint Valeria
 3. Văideanu Vasile
 4. Mucenicu Daniel
 5. Ungureanu Cristi

 Subcomisie SSM

 1. Cehan Gabriela – responsabil
 2. Creţu Doina – medic medicina muncii
 3. Ţepeş Ioana – reprezentant salariaţi personal didactic si didactic auxiliar-membru
 4. Văideanu Vasile – reprezentant salariaţi personal nedidactic
 5. Lungu CarmenSecretar

VI. Comisia de perfecţionare și formare continuă

 1. Apetroei Mihaela – responsabil
 2. Manole Grațiela
 3. Uță Angela
 4. Lungu Carmen

VII. Comisia pentru proiecte şi programe educative

 1. Fîrţală Mirela – responsabil
 2. Sîrbu Xenia
 3. Popescu Iulia Maria   
 4. Hreniuc Geanina                                                                         

COMISII DE LUCRU CU CARACTER OCAZIONAL

I. Comisia pentru acordarea burselor (,, Bani de liceu”, burse sociale, burse de boală, burse învățământ profesional )

 1. Lazăr George – responsabil
 2. Sîrbu Xenia
 3. Dumitraşcu Roxana
 4. Hreniuc Geanina
 5. Hrap Suzana
 6. Cenuşă Manuela
 7. Rugină Delia
 8. Uță Angela
 9. Cenușă Diana
 10. Cehan Gabriela

II. Comisia de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante 

 1. Lazăr George – responsabil
 2. Fîrţală Viorica
 3. Vancea Ioan
 4. Lungu Carmen

III. Comisia pentru examenele organizate în şcoală ( olimpiade, concursuri, examene)

În funcție de olimpiadă/ concurs/examen

IV. Comisia de elaborare a PAS (Planul de acţiune al şcolii)

 1. Lazăr George – responsabil
 2. Vancea Ioan
 3. Scurtu Mihaela
 4. Cehan Gabriela

V. Comisia de elaborare a PDI ( Proiect de dezvoltare instituțională)

 1. Iorga Rodica – președinte
 2. Lazăr George
 3. Sîrbu Xenia

VI. Comisia de monitorizare și control a achizițiilor

 1. Lazăr George – președinte
 2. Apopei Mihai
 3. Enache Marina – reprezentant Primăria Bicaz

VII. Comisia de recepție a mărfurilor

 1. Zaharia Gabriela – președinte
 2. Băisan Maria
 3. Găină Elena

VIII. Comisia de recepție a lucrărilor și reparațiilor

 1. Lazăr George – președinte
 2. Cehan Gabriela
 3. Fodor Elena
 4. Văideanu Vasile
 5. Gîrbuleț Mihai

COMISII DE LUCRU CU CARACTER TEMPORAR

I. Comisia de întocmire şi redactare a orarului

 1. Cenușă Diana – responsabil
 2. Vancea Ioan

II. Comisia de evidenţă şi control a documentelor şcolare

 1. Iorga Rodica – responsabil
 2. Lungu Carmen
 3. Ţăranu Raluca

III. Comisia de inventariere

 1. Fîrţală Viorica – preşedinte
 2. Ţăranu Raluca – secretar
 3. Tănase Floricica

IV. Comisia de casare

 1. Dumitraşcu Roxana
 2. Fîrţală Mirela
 3. Văideanu George

V. Comisia Consiliului CDI (Centrului de documentare şi informare)

 1. Iorga Rodica – director
 2. Hreniuc Gianina – profesor – responsabil CDI
 3. Sîrbu Xenia– profesor
 4. Şerban Mariana– profesor
 5. Vancea Ioan – informatician
 6. Cordel Georgeta – bibliotecar

VI. Echipa pedagogică a CDI (Centrului de documentare şi informare)

 1. Hreniuc Gianina – profesor – responsabil CDI
 2. Dumitraşcu Roxana – profesor
 3. Sîrbu Xenia– profesor
 4. Fîrţală Viorica – profesor
 5. Ursuţ Maria Magdalena – profesor
 6. Şerban Mariana– profesor
 7. Scurtu Mihaela- profesor
 8. Fîrţală Mirela- profesor
 9. Durican Oana- profesor
 10. Cenuşă Manuela – psiholog