© Conținutul website-ului www.liceulcarolbicaz.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site, de către Liceul Carol I, Bicaz sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente. Reproducerea materialelor de pe site este autorizată, doar cu menţionarea sursei şi în limitele prevăzute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în vigoare (Legea 8/1996 privind Drepturile de autor şi conexe). În cazul în care este nevoie de obţinerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe site, obligaţia de a obţine acest acord anulează autorizaţia mai sus menţionată. Restricţia de a reproduce materialele de pe site va fi clar indicată acolo unde este cazul. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea unor informaţii vă rugăm să ne contactați.
Utilizarea secţiunii Comentarii/The Wall reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii şi condiţiile Liceului Carol I  în ceea ce priveşte publicarea comentariilor pe www.liceulcarolbicaz.ro.

I. ACCEPTAREA CONDIŢIILOR
www.liceulcarolbicaz.ro este site-ul oficial al Liceului Carol I, Bicaz.
Folosirea site-ului www.liceulcarolbicaz.ro (denumit în continuare „site”) presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos.
Termenii şi condiţiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare „Administrator”, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare „Utilizatori”. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment. Accesând şi navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă, de facto, termenii de utilizare descrişi în continuare. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea site-ului.

II. DESCRIEREA SERVICIILOR
Prin intermediul secţiunilor sale, site-ul www.liceulcarolbicaz.ro oferă Utilizatorilor informaţii, acte normative, reglementări şi ştiri referitoare la activităţile de învăţământ din cadrul Liceului Carol I, Bicaz.

Ce este un serviciu electronic?
În cadrul site-ului www.liceulcarolbicaz.ro, un serviciu electronic reprezintă un serviciu sau o resursă oferită prin Internet cu scopul de a îmbunătăţi comunicarea între elevi, părinţi şi profesori sau cetăţeni.
Există două tipuri de servicii electronice oferite de www.liceulcarolbicaz.ro:
•    servicii de informare, care asigură elevilor, presei sau altor factori interesaţi acces uşor şi eficient la informaţii, facilitând consultarea documentelor emise în domeniul educaţiei; astfel se asigură o mai mare transparenţă şi o mai bună înţelegere a activităţilor Liceului Carol I, Bicaz;
•    servicii de comunicare interactivă („Galerie foto”, „Evenimente”), care permit un mai bun contact cu elevii, părinţii şi profesorii sau cetăţeni, cu societatea civilă şi cu alţi factori interesaţi, asigurând mecanisme de feed-back, cu scopul de a modela proiectele, politicile şi activităţile Liceului Carol I, Bicaz;

III. NEANGAJAREA RĂSPUNDERII
Liceul Carol I, Bicaz întreţine acest site cu scopul de a înlesni accesul public la informaţii privind activităţile sale. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. Dacă sunt semnalate erori, Administratorul va încerca corectarea acestora. Cu toate acestea, Liceul Carol I, Bicaz nu îşi asumă nici o răspundere cu privire la informaţia de pe acest site.

Informaţia oferită:
1.    este exclusiv de natură generală şi nu se raportează la cazuri particulare;
2.    nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată;
3.    poate conţine legături web spre alte site-uri aspura conţinutului cărora Liceul Carol I, Bicaz nu deţine nici un control şi pentru care nu îşi asumă nici o responsabilitate.
Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial. Numai documentele şi actele normative publicate pe hârtie de către organele abilitate sunt considerate autentice. Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe servere din orice motive. De asemenea, nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site.

Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.
Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei Liceul Carol I, Bicaz de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile Liceul Carol I, Bicaz impuse de lege.

IV. REGULI GENERALE
Administratorul site-ului declară următoarele:
1.    va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;
2.    va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a site-ului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
3.    pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.

V. LIMITĂRI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR
Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

VI. DREPTURILE ASUPRA CONŢINUTULUI SITE-ULUI
© 2015-2018 Liceul Carol I, Bicaz, Neamţ, România
Reproducerea materialelor de pe site este autorizată, doar cu menţionarea sursei şi în limitele prevăzute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în vigoare (Legea 8/1996 privind Drepturile de autor şi conexe). În cazul în care este nevoie de obţinerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe site, obligaţia de a obţine acest acord anulează autorizaţia mai sus menţionată. Restricţia de a reproduce materialele de pe site va fi clar indicată acolo unde este cazul.

VII. INFORMAŢII PERSONALE
Prin intermediul prezentului site pot fi solicitate informaţii de natură personală. Aceasta are ca scop identificarea Utilizatorului şi/sau posibilitatea de a îl/o contacta. Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresa de e-mail.
Liceul Carol I, Bicaz va păstra în mod obligatoriu confidenţialitatea acestor informaţii. Unele informaţii solicitate prin intermediul site-ului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date). Prin accesarea şi navigarea pe acest site, Utilizatorii consimt în mod expres şi neechivoc la efectuarea acestor prelucrări.

VIII. INFORMAŢII DESPRE IMAGINI ŞI ACTIVITĂŢI EDUCATIVE

Fotografiile din paginile site-ului constituie o prezentare generală a activităţilor liceului Carol I, realizate de către instituţie sau doar prin participarea acesteia la terţe evenimente. Imaginile activităţilor de pe site sunt cu titlu de prezentare şi nu atrag responsabilitatea Liceului Carol I.

Liceul Carol I îşi rezervă dreptul de a modifica/actualiza informaţiile ce figurează în prezentul site pe internet, mai ales pe cele referitoare la caracteristici/scopul/rolul/performanţa/activităţilor educative specifice, fară preaviz, ţinând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fară ca aceste modificări/actualizări să angajeze responsabilitatea Liceului Carol I, a membrilor reţelei sale sau a angajaţilor săi, ori a terţelor persoane/instituţii partenere.

IX. LEGĂTURA CU ALTE SITE-URI
Site-ul poate conţine legături web sau trimiteri către alte site-uri considerate de către Liceul Carol I, Bicaz utile în ceea ce priveşte conţinutul site-ului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea Liceului Carol I, Bicaz. În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri. Liceul Carol I, Bicaz nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere pe site-ul său.

X.    ÎNCHEIEREA ACORDULUI
Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului. În cazuri excepţionale, Administratorul îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.