">

Logo Liceul Carol I Bicaz

Tradiție și personalitate în educația nemțeană

Final de an școlar (filiera teoretică)

Descriere imagine

Final de an școlar pentru elevii de la filiera teoretică, clasele IX- XI, la Liceul Carol I Bicaz. Festivitatea de premiere s-a desfăsurat pe terenul de sport al liceului, în prezența domnului primar ing. Nicolae Sălăgean care a transmis un mesaj de apreciere și încurajare pentru tinerii membri ai comunității care au obținut rezultate școlare deosebite, a managerilor unității școlare, a profesorilor, elevilor și părinților intr-o atmosferă încărcată de emoție și așteptare a vacanței binemeritate.

Elevii cei mai silitori au primit premii, fiind recompensați cu diplome si cărți pentru efortul lor de a invăța constant, cu seriozitate și implicare in activitățile școlare și extrașcolare pe parcursul întregului an.

Descriere imagine

Conducerea liceului adresează mulțumiri autorităților locale pentru sprijinul acordat în organizarea festivității, colegilor profesori pentru efortul lor din acest an și tuturor elevilor și părinților prezenți. Vacanță plăcută tuturor

Descriere imagine

Descriere imagine