Logo Liceul Carol I Bicaz

Tradiție și personalitate în educația nemțeană

OFERTA ȘCOLARĂ ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

Caravana de promovare a clasei de profesională nivel 3 în specializarea tâmplar universal cu reprezentanții Liceului Carol I Bicaz a continuat și astăzi în Școlile Gimnaziale din Hangu, „Ioan Luca” Farcașa și „Grigore Ungureanu” Ceahlău. Elevilor claselor a VIII-a le-au fost prezentate avantajele și oportunitățile învățământului profesional și tehnic, strânsa legătură cu comunitatea din care fac parte prin parteneriate cu firme de prelucrare a lemnului și ateliere de tâmplărie care vor duce în final la formarea de abilități și deprinderi alături de aceștia.

Prelucrarea lemnului este o îndeletnicire cu tradiție pe meleagurile Bicazului.

Descriere imagine

Mai întâi lemnul a fost prelucrat manual, iar apoi odată cu apariția tehnologiei, a utilajelor și mașinilor de prelucrare mecanică au apărut tâmplarii universali care execută prelucrarea primară a bușteanului în cherestea, produse de mobilier, uși, ferestre, amenajări interioare și exterioare. Competențele dobândite de elevi la finalul clase a XI-a le permit acestora să desfășoare activități în fabricile de cherestea, de mobilă și a diverselor produse din lemn (lambriu, dușumea, tamburi, paleți, etc.).

Descriere imagine

Examenul de certificare a competențelor profesionale pentru meseriei de tâmplar universal se susține pe baza unei probe practice executate de elevi la finalizarea celor 3 ani de studiu și cei care vor dori își pot continua studiile liceale (nivel 4), se pot dezvolta personal și profesional alături de un colectiv de cadre didactice devotate, într-o școală modernă, reabilitată la standarde europene.

Descriere imagine

Text: Prof. Gabriela Cehan & Maistru-Instructor Mihai Munteanu

Descriere imagine Descriere imagine