Logo Liceul Carol I Bicaz

Tradiție și personalitate în educația nemțeană

PROMOVARE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII A

Astăzi, 16.03.2023, prof. Gabriela Cehan însoțită de prof. Mihai Munteanu și elev Ștefan Valentin Panțâr din clasa a X-a F cu specializarea tâmplar universal au continuat prezentarea ofertei educaționale a Liceului Carol I Bicaz (învățământ profesional și tehnic) pentru anul școlar următor 2023-2024 și au vizitat elevii claselor a VIII-a de la Școala Gimnazială nr. 1 și 2 Bicaz Chei, în prezența domnului director prof. Mihail Matei, Școala Gimnazială Dămuc alături de domnul director prof. Aurel Găină și a domnului prof. diriginte Suciu Andrei Cosmin la Școala Gimnazială din Telec-Bicazu Ardelean.

Descriere imagine

Au fost prezentate specializările de la filiera tehnologică, economic, protecția mediului și pentru învățământ profesional și tehnic și clasa de profesională cu specializarea tâmplar universal.

Învățământul profesional este caracterizat de îmbinarea noțiunilor teoretice de specialitate, aplicarea lor în practică și formarea de abilități și deprinderi. Instruirea practică se realizează pe parcursul celor 3 ani la firme de prelucrarea lemnului din localitatea de unde provine elevul iar profesorul de specialitate, maistru - instructor se pune de acord cu familia, agentul economic şi elevul astfel încât acesta să rămână cât mai mult în comunitate.

Descriere imagine

Accentul a fost pus pe avantajele și facilitățile pe care le pot avea elevii care urmează cursurile învățământului profesional nivel 3 în domeniul prelucrării lemnului și posibilitatea pe care le-o oferă instituția noastră școlară să își continue studiile liceale-nivel 4 la forma zi sau seral.

Le urăm mult succes la simularea națională elevilor din clasele a VIII-a din zona Bicazului, să obțină rezultate cât mai bune și îi așteptăm cu brațele deschise în cadrul Liceului Carol I Bicaz.

Întocmit:

Prof. Gabriela Cehan

Descriere imagine Descriere imagine Descriere imagine